ماساژ در منزل

انجام صحیح و اصولی ماساژ صورت ، دست ها و بازوها…


علی مومنی

برای انجام اصولی ماساژ در منزل و برای  نقاط مهم بدن باید دقت بالایی داشت زیرا خدمات ماساژ باید توسط ماساژور های حرفه ای صورت بگیرد ، در اینجا مجموعه تهران ماساژ که سعی بر این دارد ماساژ در تهران را به طور اصولی گسترش دهد نکات مهمی را به اشتراک میگذارد.

خدمات ماساژ صورت:

ماساژ صورت حسی بسیار خوب است. پوست صورت لطیف است، در این صورت دست هایتان باید استوار، حرکاتتان دقیق و لمس هایتان سبک (به ویژه اطراف چشم) باشند. فشار می تواند روی پوست آقایان خیلی سفت باشد. (به ویژه اطراف آرواره).

 1. تماس سطحی:

دست هایتان را به کمی روغن آغشته کنید. کمی روغن روی پوست بریزید و به حالت جارو کردن روی صورت بمالید و به سمت بیرون صورت هدایت کنید، پیشانی، گونه ها و چانه را مالش دهید. نزدیک چشم ها دست ها را بلند کنید.

 1. فشار با شست دست:

هر دو شست را در وسط پیشانی ماساژ گیرنده قرار دهید. آن ها را به آرامی سمت شقیقه ها به حالت جارو حرکت بکشید. سه مرتبه تکرار کنید تا تمام نقاط را مالش دهید. حرکت آخر کاملاً در بالای ابروها باشد. این مالش برای آرامش ذهنی و فیزیکی بسیار مناسب است.

 1. فشار با شست:

نوک شست هایتان را روی نوک ابروها، نزدیک استخوان بینی قرار دهید. آن ها را روی ابروها به سمت شقیقه بکشید، بعد رها کنید. شما باید فشاری منطقی وارد کنید. تماس باید با کناره های شست تان باشد. این عمل را باید چندین بار تکرار کنید تا ابروها و چشم هارفع خستگی کنند.

 1. فشار با شست و انگشت:

نوک انگشت های سبابه را کاملاً زیر ابروها، روی لبه استخوانی کاسه های چشم قرار دهید. در حال فشار آوردن به آرامی و به فاصله های منظم به سمت گوشه بیرونی چشم ها بروید. برای لبه پایینی با شست هایتان فشار وارد کنید و حرکات کوچکی را به طول کاسه چشم به سمت استخوان بینی تکرار کنید.

 1. چرخش شست ها:

شست هایتان را کاملاً بالای استخوان بینی قرار دهید. سپس مالش های کوچکی را به دو سمت نوک بینی انجام دهید. انگشتان دیگر را از صورت جدا نگه دارید، به ویژه به چشم ها برخورد نکنند. به طور تناوبی لمس ها را انجام دهید تا دست هایتان به سمت گونه ها قرار بگیرند.

 1. فشار با پایه دست ها:

دست هایتان را به شکل اریب به آرامی در بالای صورت ماساژ گیرنده قرار دهید، پایه دست هایتان بینی اش را احاطه کند. وقتی شما در موقعیت خوب هستید، گونه ها را  به سمت بیرون به حالت جارو با پایه دستتان مالش دهید. کمی فشار روی گگونه ها وارد کنید و کم کم به سمت گوش ها می روید، آن را کاهش دهید، چندین بار تکرار کنید و مطمئن شوید که دست هایتان به حد کافی چرب هستند.

 1. فشار با پایه دست:

دست هایتان را در زیر چانه ماساژ گیرنده قرار دهید و مالش را به حالت جارو از قسمت آرواره داخلی به آرواره خارجی انجام دهید. دست هایتان منطق با شکل آرواره باشند و تا سمت گوش ها ملش را ادامه دهید. در پایان حرکت، دست هایتان را به آرامی بلند کنید. چندین بار تکرار کنید. می توانید همچنین از نوک انگشت ها و کف دست هایتان استفاده کنید.

 1. حس انرژی:

دست هایتان را به آرامی در بالای صورت ماساژ گیرنده قرار دهید، کف دست هایتان به شکل ماسکی نزدیک چشم ها بدون مکس کردن آن ها باشند. آرامس ذهن داشته باشید. بدون تغییر موقعیت، روی دست ها و حس تان تمرکز کنید. بعد روی صورت ماساژ گیرنده تمرکز کنید و حسش را سؤال کنید. به آرامی دست هایتان را برای اتمام ماساژ دور کنید.

 

 

 

 

خدمات ماساژ بازو و دست ها:

این قسمت ماساژ باعث رفع خستگی شانه و دست ها می شود. اول یک طرف بدن و بعد طرف دیگر را ماساژ دهید و روی هر دو بازو فشاری یکسان وارد کنید. قسمت درونی بازوها منطقه حساسی است و فشار کمتری باید وارد کنید.

 1. تماس سطحی:

دست هایتان را به کمی روغن آغشته کنید و به سمت یک طرف بدن ماساژ گیرنده قرار دهید. دست هایتان را کاملاً  بالای مچ قرار دهید و به سمت شانه به حالت جارو ماساژ دهید. در قسمت شانه، دست هایتان را از هم جدا کنید. سپس به آرامی و به حالت جارو به سمت مچ برگردید. این حرکت به پخش روغن و امادگی ماساژ بازوها کمک می کند.

 1. فشار:

با یک دست، دست ماساژ گیرنده را بگیرید، با شست و انگشت های دست دیگر بالای مچ را بگیرید و ساق دست را تا آرنج کمی فشار بیاورید. با بافت میانی انگشت ها و شست فشار وارد کنید و در ححالی که شست و انگشت سبابه را جدا می کنید. به سمت آرنج فشار را کاهش دهید و جندین مرتبه در حالی که هر بار دست در یک وضعیت کمی متفاوت قرار بگیرد، این عمل را تکرار کنید.

 1. فشار:

وضعیت دستتان را برای گرفتن دست ماساژ گیرنده تغییر دهید و این بار فشار را روی عضلات زیر بغل ماساژ گیرنده اعمال کنید. شست و انگشت هایتان را به شکل ۷ روی قسمت داخلی بازو قرار دهید و با بافت میان انگشتی و شیت یعنی انتهای ۷، فشار وارد کنید و باید فرم دست ماساژ گیرنده را به خود بگیرید. لمس را از بالای آرنج شروع و تا زیر بغل ادامه دهید و در این قسمت فشار را کاهش دهید.

 1. کشیدن:

بعد از انجام تکنیک های قبلی، بازوی ماساژ گیرنده را پایین بیاورید. با یک دست مچ و با دست دیگر آرنجش را بیرید، در حالی که آن را به سمت سرش می کشید، دست را بلند کنید. بالای مفصل آرنج را بگیرید و به کشیدن ادامه دهید تا مقاومتی دریافت کنید. دست را در حالی که آرنج را گگرفته اید، پاییین آورید و کاملاً صاف بگذارید.

 1. فشار:

تکنیک های فشار، تنوعی از تماس های متفاوت دست هستند. یک دست را زیر استخوان کتف ماساژ گیرنده قرار دهید و تا جایی که ممکن استدور نگه دارید و با دست دیگر روی سینه کاملاً زیر استخوان ترقوه را حمایت کنید. فشاری با دو دست اعمال کنید و همان طور که فشار وارد می کنید، به سمت بازو بروید. این تکنیک باعث شل شدن استخوان کتف می شود و باعث می شود تا هر چه بیشتر به شکل صاف روی سطح ماساژ قرار گیرد.

 1. خمیرگیری:

این لمس کمی مشکل است و شما باید آن را کنترل کنید. بازوی ماساژ گیرنده را کاملاً صاف قرار دهید و با دست هایتان به شکل خمیرگیری بازو را ماساژ دهید. این حرکت ها روی ماهیچه ها انجام می شود و تماس در اصل توسط شست ها و انگشتان است. چندین بار این منطقه را در حال بالا و پایین رفتن به این شکل ماساژ دهید.

 1. فشار با شست:

با دو دستتان آرنج ماساژ گیرنده را بگیرید، به طوری که انگشت هایتان را در زیر استخوان آرنج و شست هایتان روی سطح درونی آرنج قرار بگیرند و با کمک شست ها گوشت وسط آرنج را به سمت بیرون بکشید. در زمان اتمام حرکت، فشار را کاهش دهید. با وجود این که این کار ساده به نظر می رسد، ولی بهترین شل کننده آرنج است درضمن مفصل آرنج را فراموش نکنید.

 1. پیچ دادن:

دست را پایین بیاورید و با دست هایتان ساق دست ماساژ گیرنده (زیر آرنج) را بگیرید، در حالی که مچ پایین می آید، با دو دستتان حالت پیچ خوردگی را انجام دهید. دست هایتان فرم دست ماساژ گیرنده را می گیرند. اگر لازم است کمی روغن بمالید تا لمس روی پوست راحت باشد. چندین بار این عمل را تکرار کنید.

 1. فشار با شست:

دست ماساژ گیرنده را با دو دست بگیرید به طوری که انگشت هایتان به سمت کف دست و شست هایتان روی دست باشند. شست هایتان را به سمت بیرون بکشید در حالی که فشار وارد می کنید و تا جایی که ممکن است به سمت کف دست پایین بیایید و بعد حرکت را تمام کنید. در سه قسمت مختلف روی دست این تکنیک را انجام دهید.

 1. حرکات دایره با شست:

با یک دست، دست ماساژ گیرنده را بگیرید و با دست دیگر کف دستش را به سمت رو نگه دارید. با شست روی کف دستش فشار وارد کنید در حالی که دایره های کوچکی روی آن رسم می کنید، تمام کف دست را ماساژ دهید، به ویژه قسمت پایه انگشتان و منطقه گوشتی اطراف شست دست. دست ها از کشش حالت جمع شدن به خود می گیرند، کمی وقت برای این حرکات بگذارید. هر مفصل دردناکی به وقت نیاز دارد.

 1. فشار:

با دو دست، دست ماساژ گیرنده را بگیرید، شست هایتان را روی دست ماساژ گیرنده قرار دهید. آن ها را به آرامی به سمت پایین (بین تاندون ها و استخوان ها) بکشید. کمی فشار اعمال کنید و حرکت را در هر یک از چهار قسمت تمام کنید. هر چقدر دستتان به راحتی روی پوست سر بخورد، فشار را هم به همان نسبت تنظیم کنید.

 1. کشیدن:

با یک دست، دست ماساژ گیرنده را بگیرید و با انگشت های دست دیگر، نوبت به نوبت، هر یک از انگشتان را بکشید. روی مفصل ها کار کنید و به نوک هر تنگشت قبل از اتمام حرکت فشار بیاورید. یک نوازش لطیف پر مانند، یا حرکتی سبک قبل از تکرا روی دست دیگر توصیه میشود.

مجموعه تهران ماساژ با کادرب مجرب و کار آزموده آماده ارائه خدمات ماساژ در منزل در شهر تهران را با بالاترین کیفیت ممکن دارد…

تبلیغ ما کیفیت کار ماست.طراحی سایت حرفه ای و پشتیبانی : آتریسا وب