ماساژ در منزل

انجام صحیح و اصولی ماساژ پشت ، کف پا ،کف سر و گردن…


علی مومنی

بهترین تکنیک های انجام ماساژ که شما میتوانید آن را در منزل و یا مجموعه ورزشی یا محل کارتان انجام دهید:

پشت و کف پاها:

برای ماساژ دادن کامل پشت پاها، فشاری یکسان وارد کنید. هر طرف پشت پا را جداگانه ماساژ دهید. بعد از شل شدن عضلات روی مفصل ها کار کنید.

 1. تماس سطحی:

در جهت کشیدگی پاها قرار گیرید. دست هایتان را به روغن آغشته کنید و کاملاً ان ها را روی مچ پا قرار دهید. آن ها را بر روی ماهیچه ساق پا سر بدهید، نزدیک به زنوها فشار را کم کنید و لمس را تا باسن ادامه دهید. دست هایتان را در بالای ران از هم جدا کنید و خیلی به آرامی روی قسمت بیرونی پاها و سمت مچ پا پایین بیایید.

 1. فشار:

قسمت بالایی مچ پای ماساژ گیرنده را با دست هایتان احاطه کنید. شست ها و انگشت های سبابه را به شکل ۷ از هم باز کنید و به آرامی مچ پا را با انگشت هایتان بگیرید. در حال بالا رفتن به سمت زانو فشار وارد کنید، نزدیک زانو فشار را کم کنید و لمس را پایان دهید. ماساژ را تکرار کنید، بدون این که به وارسین ها کاری داشته باشید.

 1. فشار با پایه دست:

حرکت فشار را با بالا رفتن به سمت ران ادامه دهید، سپس از پایه دستتان برای فشار بیشتر استفاده کنید. این عضلات معمولاً نیرومند هستند، چرا که ما به کمک آن می توانیم بدویم. از ماساژ داخل ران اجتناب کنید. دست هایتان را به یک زاویه مشخص نگه دارید، به طوری که تماسی بین انگشت ها یا کف دست هایتان یا پاها وجود نداشته باشد.

 1. فشار با انگشت:

به اطراف مفصل باسن با انگشتانتان فشار وارد کنید. وقتی مفصل را پیدا کردید، به کمک انگشت اشاره و وسطی به طور منظم فشار وارد و رها کنید. از ماساژ گیرنده احساسش را سؤال کنید، زیرا این منطقه می تواند حساس باشد. شل شدن عضلات یک حس خوبی در پی خواهد داشت.

 1. خمیرگیری:

موازی با پای ماساژ گیرنده قرار بگیرید و دست هایتان روی عضلات رانش باشد. آن ها را مالش دهید. در حتلی که با شست فشار وارد می کنید، با انگشتتان عضله را به سمت خودتان بچخانید، این عمل را به طور پیوسته با هر دو دست انجام دهید. برای شل شدن عضلات خمیرگیری نید و از فشار آوردن بر روی قسمت داخلی ران و زانو اجتناب کنید.

 1. پیچ دادن:

دست هایتان را دو طرف مچ پای ماساژ گیرنده قرار دهید و تا نزدیک زانو دامه دهید. یک دست در حال سر دادن پوست به سمت خودتان و دیگری در حال دور کردن با ملایمت و به سرعت به سمت مچ پا ادامه دهید، در حالی که تماس برقرار باشد. دست هایتانرا طوری روی پوست سر بدهید که باعث کشیدگی پوست نشود. اگر لازم شد، پوست را خیلی پرب کنید.

 1. دوران:

پای ماساژ گیرنده را به عقب خم کنید و با یک دست مچ پایش را نگه دارید. در حالی که با دست دیگر کف پایش را گرفته اید. انگشت هایتان را روی قسمت گوشتی کف پا باشند. به آرامی کف پا را بچرخانید، در حالی که گام حرکت را هدایت می کنید. در جهت مخالف تکرار کنید. بعد پا را به آرامی سر جایش قرار دهید.

 1. کشیدن:

یک دست را در زیر مچ پا قرار دهید و دیگری را در بالای پاشنه پا بگذارید. با دست پایینی به آرامی پا را بلند کنید و آن را به سمت خودتان بکشید. ماساژ گیرنده باید بدون صاف کردن یا کمک کردن، پایش را شل کند. کشیدگی را با ملایمت رها کنید و پایش را نوازش کنید.

 1. چرخش شست:

ماساژ پا با این حرکت تمام می شود. با دست هایتان زیر پای ماساژ گیرنده را گه دارید و شست هایتان را روی کف پا بچرخانید. فشار از طریق شست باشد. حرکت را در مرکز کف پا شروع و به سمت کناره ها ادامه دهید، چندین بار چرخش را به طور تناوبی انجام دهید. روی برجستگی روی پا هیچ فشاری وارد نکنید.

 1. فشار با شست:

برای شل کردن بیشتر پای ماساژ گیرنده، روی کف پایش با شست فشار وارد کنید، به طوری که دایره های کوچکی رسم کنید. حرکت را ممتد حفظ کنید و به ویژه به فشارپایه انگشتان پا و قسمت گوشتی توجه کنید. فشار می تواند نسبتاً  شدید باشد. هوشیار به هر نقطه حساس به هنگام لمس باشید.

 1. فشار با انگشتان چسبیده:

زیر پایش را با یک دست بگیرید و روی کف پا با انشگتان چسبیده فشار وارد نکنید و دایره های کوچکی رسم کنید. فشار باید مناسب باشد. روی برجستگی روی پا کار نکنید به آرامی پا را پایین بیاورید و با نوک انگشتان آن را نوازش کنید.

 1. نوازش پر مانند:

با نوک انگشتان از زیر باسن تا انگشت های پای ماساژ گیرنده را با لمسی طولانی و سبک و سیال به شکل برس زدن ماساژ دهید. تماس را طوری حفظ کنید که باعث قلقلک نشود، مچ پاها شل باشند تا حرکت بهتر انجام شود و این حرکت، محرکی برای تمرکز ماساژ گیرنده روی پاهایش است. در پایان، لمس هایتان را کند کنید. موقعیت را تغییر ندهید و روی ای دیگر تکرار کنید.

گردن و کف سر:

کار روی سطح جلوی بدن باید خیلی با دقت و از پشت بدن صورت پذیرد. بیشتر مردم از کشیدگی گردن صحبت می کنند و از درد این قسمت شکایت می کنند. ماساژ صحیح باعث تسکین درد خواهد بود. هر چه ماساژتان مطمئن تر باشد، حرکت هایتان بهتر خواهد بود.

 1. تماس سطحی:

انگشت هایتان را به کمی روغن آغشته کنید. در بالای سر ماساژ گیرنده قرار گیرید، دست هایتان را روی شانه هایش قرار دهید، بعد به شکل دایره وار قسمت بالایی بدن را تا پشت گردن به شکل جارو زدن، ماساژ دهید. بعد حرکت را تا پایین جمجمه سر ادامه دهید و بعد رها کنید. چندین بار تکرار کنید تا ماساژ گیرنده اعتماد پیدا کند تا به شل شدن عضلاتش کمک شود.

 1. حرکات تکانی:

حرکتی خیلی آرام و لطیف برای شل کردن گگردن است یک دستتان را یک طرف گردن ماساژ گیرنده، کاملاً در زیر استخوان جمجمه قرار دهید، به طوری که کف دستتان در تماس باشد. در حالی که حرکت را با دستتان هدایت می کنید، از یک طرف گردن به طرف دیگر تکان بدهید. وقتی که سر به طرف دیگر می رسد، حرکت را با کف دست دیگر شروع کنید و سر را به جهت مخالف برگردانید. این کار را چندین بار تکرار کنید.

 1. کشیدن:

دست هایتان را زیر گردن گیرنده قرار دهید و نوک انگشت هایتان را در پایه جمجمه کنار هم قرار دهید. به آرامی سرش را بلند کنید و آن را به آرامی به دست خودتان بکشید، بعد متوقف کنید و به آرامی سر را پایین بیاورید. این یک کشیدگی خوب خواهد بود، در صورت مشکلات گردن این کار را اجام ندهید. این تکنیک نیاز به تمرین و توجه بیشتر به واکنش ماساژ گیرنده دارد.

 1. فشار با انگشت:

سر ماساژ گیرنده را بچرخانید و نوک انگشت هایتان را چسبیده به هم در دو طرف گوش هایش قرار دهید. سر را روی دست هایتان قرار دهید و دست دیگر زیر شانه مخالف قرار گیرد. انگشت هایتان را در طول ماهیچه هایی که به سمت کنار ستون فقرات است بکشید، و در حالی که به بدن فشار وارد می کنید تا پایین جمجمه ادامه دهید.

 1. فشار با انگشت:

اطراف پایین جمجمه را با انگشت هایتان فشار وارد کنید و مسیر ستوان فقرات تا گوش ها را ماساژ دهید. فشار باید کاملاً در زیر استخوان جمجمه وارد بشود اما نه خیلی شدید، زیر این منطقه می تواند خیلی حساس باشد. برای بهترین نتیجه، به آرامی و به طور منظم فشار وارد کنید.

 1. فشار با کف دست:

کف دستتان را روی نوک شانه قراردهید. بدون جدا کردن تماس آن را به آرامی به سمت عضلات بکشید، یا حالتی شبیه جارو زدن به سمت گردن بالا بروید حرکت را در پایه جمجمهتمام کنید. دست باید شکل بدن را به خود بگیرید تا ماساژی، شل کننده و خوب داشته باشید. این عمل را چندین بار تکرار کنید.

 1. دوران:

نوک انگشتا هایتان را در کل مسیر پایه جمجمه تا بالای خط کاشت موها به حالت کنبدی شکل قرار دهید و دوران های کوچک روی پوست سر انجام دهید. فشار کمی سفت باشد و مواظب باشید که موهای ماساژ گیرنده را نکشید. فوراً دستتان را جه به جا کنید و همین کار را روی طرف دیگر سر تکرار کنید.

 1. دوران:

سر ماساژ گیرنده را کاملاً صاف قرار دهید، دست هایتان را روی قسمت جلویی موی سر قرار دهید و به شکل شامپو زدن دوران بدهید. بعد نوک انگشت هایتان را در موهایش برای اتمام حرکت و شل کردن عمقی ماساژ گیرنده قرار دهید.

مجموعه تهران ماساژ ، انواع خدمات ماساژ در منزل ، خدمات ماساژ در مجموعه و در کل ماساژ در تهران را با بالاترین کیفیت ممکن به مشتریان محترم ارائه میدهد .

ماساژ در منزل

 طراحی سایت حرفه ای و پشتیبانی : آتریسا وب