ماساژ در منزل

تکنیک فشار شست دست در ماساژ تایلندی


hamidra

ماساژ در منزل با تکنیک های خاص

دانستن تکنیکهای ماساژ روغنی میتواند این امکان را برای شما فراهم آورد تا در منزل خدمات ماساژ درمنزل را به صورت رایگان به خانواده خود عرضه کنید و آنها را در این حس زیبا سهیم کنید. جناب نظامی مدیریت وب سایت نظام مبله که در زمینه ” اجاره آپارتمان مبله در تهران ” فعالیت میکند از شاگردان این موسسه بوده که در حال حاضر تکنیکهای ماساژتایلندی را به خوبی فرا گرفته و از آنها در زندگی خود استفاده میکند. به شما نیز پیشنهاد میکنیم با مطالعه مقالات آموزشی ماساز تایلندی این تکنیک را به صورت رایگان فرا بگیرید.

تکنیک مالشی است که در آن فشار بر روی یک نقطه خاص با دقت وارد می شود. شلی عضلات را تحریک می کند، ماساژ باید برای رفع خستگی اعمال بشود و چند ثانیه ای طول بکشد. می توانید آن را وقتی شل شده است، انجام دهید.

تمرین: اول نقطه موردنظر را پیدا کنید. شست تان را روی پوست نقطه موردنظر ماساژ گیرنده بگذارید. بعد فشاری آرام و منظم اعمال کنید. دقت تان را بر روی نقطه تماس متمرکز کنید. چند ثانیه ای صبر کنید، بعد بعد رها کنید. وقتی که مقاومتی را حس کردید، فشار را قطع کنید، بعد دوباره امتحان کنید.

 

تکنیک فشار شست روی کف پا در ماساژ تایلندی :

با یک دست پای ماساژ گیرنده را بگیرید. نقطه مرکزی را پیدا کنید و شست تان را روی آن بگذارید. فشار را وارد کنید، چند ثانیه ای صبر کنید سپس به آرامی رها کنید. نقطه مورد نظر را برای رفع خستگی خیلی به آرامی مالش بدهید و لمس را تمام کنید.

فشار شست روی قوزک پا:

با یک دست پاشنه پای ماساژ گیرنده را بگیرید و با شست دست دیگر دقیقاً به مفصل قوزک پا به آرامی و منظم فشار بیاورید و به همان آرامی فشار را رها کنید. این فشار به تحریک گردش و افزونی تحریک کمک می کند. این لمس ها می تواند تکرار بشود.

فشار شست بر روی صورت:

شست هایتان را بر روی لبه پایینی حدقه چشم ماساژ گیرنده قرار دهید. به آرامی تا نزدیک بینی فشار دهید، بعد رها کنید. این فشار را با فاصله های منظم ادامه دهید و متوقف کنید. در برگشت از کنار بینی به سمت گوشه بیرونی چشم ها ادامه دهید.

فشار با انگشت:

فشار         شدید

تماس           انگشت

تکنیک دیگری از ماساژ وجود دارد که معمولاً با دو انگشت انجام می شود. فشار بر روی مناطق وسیع خیلی دقیق نیست و در بعضی جاها نیاز به دقت کافی دارد. فشار از طریق انگشت اعمال می شود.

تمرین: نوک انگشتتان را میان نقطه محرک بگذارید. سپس به طور منظم روی بدن ماساژ گیرنده فشار بیاورید. فشار را کم کم رها کنید. دقت کنید که فشار به شکل یک دست روی انگشتان پخش بشود.

 

تکنیک فشار انگشت روی سر در ماساژ تایلندی :

با سک دست سر ماساژ گیرنده را طوری در دست بگیرید که کمی از کاسه سرش روی دستتان باشد. با انگشت وسط و اشاره، دقیقاً زیر پایه جمجه را فشار دهید، ولیکن خیلی شدید فشار وارد نکنید. عضلات این جا به اندازه کافی سفت هستند حتی لمس کردن این قسمت برای شل کردن آن مناسب است. در نقاط متفاوت این کار را تکرار کنید.

 

تکنیک فشار انگشت روی باسن در ماساژ تایلندی :

در انتهای عضلات ران ماساژ گیرنده، مفصل باسن را پیدا کنید (با نوک تتان عضلات اطراف مفصل را فشار دهید. وقتی با مقاومت مواجه شدید، به آرامی رها کنید و بعد دوباره شروع کنید. مطمئن باشید که فشارتان متناسب و هماهنگ و همچنین مؤثر است.

 

تکنیک فشار انگشت بر روی بینی در ماساژ تایلندی :

فرو رفتگی های کنار پره های بینی ماساژ گیرنده را در نظر بگیرید. انگشت وسطی هر دو دست را بر روی این نقاط مشخص قرار دهید بعد به آرامی فشار دهید تا تحریک شوند. به شکل مورب کمی حرکت را ادامه دهید. فشار شدید باشد (نهخیلی شدید!).

لرزش:

فشار         شدید

تماس           انگشت یا شست

لرزش یک گسترش فشار با شست و انگشت است. برای تحریک با نفوذ نقاط مشخص به کار برده می شود. باید خیلی با دقت انجام شود. از این نوع حرکت برای سینه، شکم، مناطق پشت بدن که سمت قلباستو همچنین مناطق دردناک اجتناب کنید.

تمرین: شست یا دیگر انگشانتان را روی نقطه موردنظر بگذارید. رویآن را به آرامی فشار دهید در حالی که هم زمان شست یا انگشتانتان را می لرزانید، تحریک خیلی تشدید می شود و متوجه خواهید شد که می توانید فشار را کاهش دهید بعد از چند ثانیه، لرزش را متوقف و فشار را رها کنید.

 

تکنیک لرزش روی پشت بدن در ماساژ تایلندی :

نقطه موردنظر را روی عضلات نزدیک ستون فقرات ماساژ گیرنده پیدا میکنید. مشتتان را روی آن بگذارید شروع به فشار کنید و هم زمان به سرعت شست را بلرزانید. لرزش ایجاد شده بدن حرکت دادن پوست باشد به آرامی فشار را رها کنید (بدون هیچ لرزشی). در ماساژ حرفه ای در منزل میبایست به این نکات توجه خاصی داشته باشید تا خدمات ماساژ به بهترین نحو ارائه گردد.

 

تکنیک لرزش روی ساق دست در ماساژ تایلندی :

انگشت وسطی و اشاره را روی عضلات ساق دست ماساژ گیرنده بگذارید. روی عضلات فشار بیاورید نه روی استخوان ها. در حال فشار شروع به لرزش انگشتانتان برای نفوذ بیشتر کنید. یک مکثی کنید بعد به آرامی و هماهنگ، فشار را رها کنید.

 

ماساژتایلندی | ماساز تایلندی | ماساژ حرفه ای در منزل

تکنیک لرزش روی صورت در ماساژ تایلندی :

انشت وسطی هر دو دست را روی گودی استخوانی نزدیک ابرو ماساژ گیرنده قرار دهید. در همان نقطه خیلی به آرامی لرزش ایجاد کنید و کمی فشار بیاورید. این تکنیک واقعاً به شارژ انرژی چشم ها و صورت کمک می کند.

فشار به کمک پایه دست (پایین مچ)

فشار         شدید

تماس           پایه دست

اعمال فشار بر پایه دست به لمس عمق و فشار می دهد. از این تکنیک برای مناطق عضلاتی با اعمال وزن بدنتان برای تأثیر بیشتر استفاده کنید. این مناطق قوی برای مناطق حساس یا دردناک مناسب نیستند.

تمرین: دست هایتان را بعد از شل کردن عضلات روی بدن ماساژ گیرنده قرار دهید. با یک دست بدنش را نگه دارید. برای این که در مقابل فشارتان مقاومت می کند، کف دست و انگگتانتان را بلند کنید، به گونه ای که تنها نقطه تماس پایه دستتان باشد. در حال پایین آمدن بر روی عضلات منطقه موردنظر فشار بیاورید و چندین بار تکرار کنید.

 

تکنیک فشار بر روی ران در ماساژ تایلندی :

در کنار پاهای ماساژ گیرنده بایستید. پایه دست هایتان را روی عضلات ران قرار دهید. یکی روی ران و دیگری بغل ران باشد. از بالا فشار بیاورید بعد در حال بالا رفتن به دنبال مسیر دست دیگر باشد. یک فشار متعادل وارد کنید به حدی که خوشایند باشد. روی چندین منطقه تکرار کنید اما از ماساژ قسمت درونی ران اجتناب کنید.

 

تکنیک فشار بر روی باسن در ماساژ تایلندی :

بعد از ماساژ کمر و باسن ماساژ گیرنده، با پایه دستتان روی عضلات اطراف باسن فشار بیاورید و اطراف مفصل را ماساژ بدهید. با دست دیگر بدنش را نگه دارید. یک فشار سفت روی عضلات وارد کنید و دایره هایی را رسم کنید تا یک تنبساط کشش عالی داشته باشند.

 

ماساژ در منزل به سبک تایلندی :

مرکز تخصصی ماساژ در منزل ( تهران ماساژ ) خدمات ویژه ای با استفاده از تکنیک های سنتی ماساژ در منزل شما ارائه می‌دهد به نحوی که تیم ماساژ در منزل ما لیستی از ۱۶۰ تکنیک تایلندی و روسی را ترکیب کرده و سبک نوین ماساژ تایلندی را پدید آورده است که در سطح کشور این روش فقط مختص تیم تهران ماساژ میباشد.

برخی از افراد این سوال را میپرسند که ماساژ در محل ما نیز مزایایی نسبت به حضور در مراکز ماساژ دارد که شما را به مطالعه سایر مقالات جهت دریافت پاسخ خود دعوت میکنیم.طراحی سایت حرفه ای و پشتیبانی : آتریسا وب