ماساژ در منزل

خدمات ماساژ عمیق و پر فشار…


علی مومنی

افرادی که بدنی ورزیده و عضلانی دارند خواستار ماساژی محکم و سفت هستند و نیازمند ماساژور حرفه ای میباشند.

خدمات ماساژ عمیق:

در این ماساژ از تکنیک های خاص عضلات و بافت های هم بند استفاده می شود و گرچه فشار زیاد باعث رضایت می شود، ولی با احتیاط عمل کنید. این تکنیک ها گرفتگی های عمقی را آزاد می کنند و با مشکلات جسمانی مقابله می کنند.

  1. فشار با آرنج روی پشت بدن:

پشت بدن ماساژ گیرنده را به روغن آغشته کنید، به روی بدنش خم شوید و با گردی آرنج تان روی عضلات طرف مخالف ستون فقرات فشاری را در حال بالا رفتن بر روی عضلات تا بالا اعمال کنید و حرکتتان را روی شانه با ساق دستتان ادامه دهید. مستقیم با استخوان آرنج فشار وارد نکنید.

  1. فشار با انگشت روی شانه ها:

با دو انگشت اطراف استخوان کتف ماساژ گیرنده را ماساژ دهید و فشار وارد کنید. ابتدا دست هایتان را بر روی هم بگذارید و روی نوک شانه (ماساژ گیرنده به رو بخوابد) برای افزایش فشار قرار دهید. دست هایتان را اطراف استخوان کتف سُر بدهید و هم زمان فشار برای شل کردن عضلات اعمال کنید.

  1. فشار با مفصل های انگشت روی باسن:

با هر دو دست مناطق گوشتی باسن ماساژ گیرنده را ماساژ دهید، دستتان را مشت کنید و با مفصل های انگشتتان فشار وارد کنید، دست دیگر را روی مچ تان قرار دهید تا فشار افزایش پیدا کند. از وزن بدنتان برای دایره کشیدن، ورز دادن و فشار روی عضلات استفاده کنید. از ماساژ منطقه استخوانی اجتناب کنید.

  1. فشار با انگشت روی پشت بدن:

نوک انگشت های هر دو دست را روی عضلات یک طرف ستون فقرات قرار دهید و فشار وارد کنید. این یک حرکت آرام، عمیق و با فاصله از ستون فقرات است. لمس وقتی که انرژی عضلانی بیشتر است، بهتر خواهد بود.

  1. چرخش با شست روی ماهیچه ساق پا:

ماساژ گیرنده به رو بخوابد و با دست هایتان قوزک پایش را از دو طرف حمایت کنید و شست هایتان را کاملاً بالای قوزک پا در دو طرف تاندون ها قرار دهید. شست هایتان را در حال با لا رفتن روی عضلات ماهیچه ساق پا بچرخانید و هم زمان فشاری وارد کنید. چندین مرتبه تکرار کنید و فشاری نسبتاً سفت اعمال کنید اما باعث درد نشوید. برای نتایج بهتر، پشت و نزدیک استخوان را فشار وارد کنید.

  1. لرزش روی ساق دست:

منطقه عضلانی بین استخوان های ساق دست ماساژ گیرنده را پیدا کنید. انگشت هایتان را روی عضلات قرار و فشار دهید و درجا بلرزانید. این حرکت نفوذ فشار را  به حدی افزایش می دهد که فقط بر روی عضلات تأثیرگذار است. روی ساق دست کار کنید بعد روی دست دیگر این عمل را تکرار کنید.

  1. فشار با شست روی ران:

شست تان را روی ران ماساژ گیرنده به فاصله ۵ سانتی متری از کاسه زانو قرار دهید. شست تان را روی نوک عضلات سُر بدهید و فشار وارد کنید و تا بالای ران بروید. حرکت را تا ۱ تا ۵ سانتی متری پایین تر از بیخ ران ادامه دهید. همیشه با فشاری سبک آغاز کنید و حس ماساژ گیرنده را نسبت به افزایش در نظر داشته باشید.

 

مجموعه ماساژ در تهران در تلاش است ماساژ در منزل را برای بهبود کیفیت زندگی مردم عزیز به طور اصولی رواج دهد.طراحی سایت حرفه ای و پشتیبانی : آتریسا وب