ماساژ در منزل

خود درمانی با ماساژ در منزل


hamidra

ماساژ بدن را تحریک به درمان خودش می کند.

یادگیری صحیح تکنیک های پایه در باور استعدادتان بسیار مؤثر است و شما را ترغیب و دلگرم به تمرین کردن می کند. شما باید بین تکنیک ها و لمس ها با فاکتورهای دیگر تعادل برقرار کنید. به دست آوردن یک ماساژ آرامش بخش به تکنیک ماساژ بستگی دارد. تکنیک ها به کیف ابزار معروف هستند. در ابتدا، شما یک کار عادی را شروع میکنید که به شما تعلیم داده شده است ولی به تردیج که تجربه به دست خواهید آورد، شما قدرت عمل بیشتری خواهید داشت. در طی یک بنامه ماساژ همه تکنیک را تمرین نکنید و کم کم یا خواهید گرفت که کدام تکنیک مناسب کدام موقعیت است. به دست آوردن این مهارت بر پایه عادت و تجربه است. به کارگیری صحیح یک تکنیک، اثربخش خواهد بود. در هر مرتبه ماساژ تمرکز ذهنتان را حفظ کنید.

 

لیست کنترل

مطمئن شوید که شما در موقعیت درست قرار گرفته اید. قبل از این به آن اشاره شده است. حتماً تعادل فیزیکی خوبی داشته باشید تا بتوانید تکنیکی را به شکل مرتب و بی نقص انجام دهید.

 • از حرکت های شل کننده، قبل و در طی یک تکنیک تخصصی استفاده کنید تا نتیجه بهتری داسته باشید.
 • اول ملایمت شروع کنید و بعد کمی فشار باورید تا واکنش های ماساژ گیرنده دستتان بیاید. کم کم فشار را کم کنید اما یک دفعه قطع نکنید.
 • بر روی نقاط حیاتی فشاری یکسان اعمال کنید و به شکلی آرام آرام رها کنید، همان طور که ابتدا فشار را اعمال کردید. از تکنیک های خاص برای مناطق مورد نظر استفاده کنید و در جهت تسکین آن کوشش کنید.
 • از تکنیک هایی که منطق بر عضلات است، استفاده کنید.
 • روی ستون فقرات و روی استخوان ها را ماساژ ندهید.
 • سعی نکنید که یک بیماری را به کمک ماساژ درمان کنید.
 • از تکنیک های متناسب با سن و سال هر فرد استفاده کنید. (فشار کم و کشیدگی های سبک برای یک فرد مسن).

فشار

لمس های متفاوت ماساژ چندین نوع فشار را اقتضا می کند. سبک یا سیال برای آمادگی پوست معمولی از نوع جنبش های محرکی که بافت ها را می کشند، ورز می دهند یا می غلتانند و آخرین نوع فشار دقیق و عمیق روی یک سطح کوچک.

ارزیابی فشار وارده با تمرین و تجربه و همچنین با در نظر گرفتن واکنش های شخص ماساژ گیرنده به دست می آید. حساست و تحمل فشار در افراد متفاوت است. ابتدا یک فشار سبک شروع کنید و بعد اگر لازم بود به تدریج فشار را زیاد کنید. تنوع فشار به ماساژ ریتم می دهد و آن را جالب می کند. باید تعادل را حفظ کنید: یک فشار خیلی سبک اغلب می تواند باعث تحریک شود و فشار شدید باعث درد و سفت شدن بدن می شود.

تکنیک های متفاوت و فشارها:

نقاط مختلف تماس متفاوتی را می طلبند. بعضی لمس ها نیاز به تماس کامل دست دارد ولی بعضی دیگر نیاز به انگشتان یا شست دست دارد و بعضی دیگر نیاز به آرنج دارد.

نمونه فشارهای متفاوت:

فشار سبک یا تماس سطحی:

حرکات بلند و سیال به همراه فشار آرام با کف دست.

فشار معمولی یا خمیرگیری:

حرکاتی پر انرژی به همراه فشاری محرک بر روی عضلات به کمک شست های دست و دیگر انگشتان.

فشار عمیق با مشت و مال:

فشار عمیق بر روی یک نقطه مشخص به کمک شست دست یا دیگر انگشتان.

لیست کنترل:

 • همیشه از ماساژ گیرنده احساسش را سؤال کنید.
 • به تریج فشار را به کمک دست هایتان افزایش دهید.
 • از وزن بدنتان به جای کشش شان هایتان استفاده کنید.
 • فشار باید به حدی که مشخص شده است انجام بشود.

فشار سبک:

این تکنیک شامل یک مقدمه خوب برای یک جلسه ماساژ در منزل عضلات است. از این تکنیک ها می توان در هر زمانی برای تسلی دادن و آشنایی ماساژ گیرنده استفاده کرد. نقششان در پایان جلسه نیز مهم است. لمس ها را می توان هر زمان که لازم است به کار برد.

تماس سطحی

فشار         سبک

تماس          کف دست

تماس سطحی شامل یک لمس لطیف و لغزنده با استفاده از یک روغن در ابتدای ماساژ است و به شما فرصت می دهد تا بیشتر با بدن شخص گیرنده آشنا شوید. ریتم سیال ماساژ، بدن ماساژ گیرنده را شل می کند و برای ماساژ دهنده فرصت دریافت اطلاعات را به کمک دست هایش مهیا می کند. فشار باید به دقت اعمال شود. وقتی نزدیک قلب را ماساژ می دهید، به آرامی این کار را انجام دهید.

تمرین: دست هایتان را به کمی روغن آغشته کنید. کف دست هایتان را روی بدن ماساژ گیرنده در نقطه ای نزدیک به خودتان قرار دهید. با دو دستتان کنار ماهیچه هایش را ماساژ دهید تا جایی که امکان دارد دست هایتان را روی بدنش سر بدهید بعد آن ها را جدا کنید. لمس ها به شکل منظم، آرامش بخش و مرتب هستند.

تماس سطحی پشت بدن:

نزدیک سر ماساژ گیرنده قرار گیرید. دست هایتان را به کمی روغن آغشته کنید و در قسمت بالای بدن درست بالای استخوان کتف قرار دهید. دستتان را روی پشتش به سمت پایین سر بدهید. دست هایتان در تماس با بدن باشند. سپس آن ها را جدا کنید، فشار را سبک کنید و در حالی که، به سمت دهده ها بالا می روید، دستتان را به حالت جارو حرکت دهید تا به موقعیت اول برگردید.

تماس سطحی پاها:

در کنار پاهای ماساژ گیرنده قرار بگیرید. دست هایتان را به کمی روغن آغشته کنید و آن ها را بالای قوزک پا قرار دهید. دست هایتان را طوری قرار دهید که فرم پاهایش را بگیرد. بعد روی سطح پشتی ماهیچه پا، منطقه گودی پشت زانو و سطح درونی ران ها ماساژ را انجام دهید و تا جایی که ممکن است دستتان را سر بدهید. سپس دست هایتان را جدا کنید و به آرامی در حال پایین آمدن روی سطح درونی پا به سمت موقعیت اولیه جارو کنید. فشار روی زانو باید کم شود. از فشار ربر روی واری ها پرهیز کنید.

تماس سطح شکم:

در کنار ماساژ گیرنده قرار گیرید. دست هایتان را به کمی روغن آغشته کنید و کف دست هایتان را روی شکم قرار دهید. به آرامی دایره هایی را اطراف ناف در جهت عقربه ساعت بکشید. یک دست نزدیک دست دیگر باشد. فشار باید نسبتاً سبک باشد.

نوازش پر مانند:

فشار         سبک

تماس           نوک انگشتان

این حرکت معمولاً در زمان اتمام ماساژ به کار می رود. پوست را تحریک می کند و باعث اطمینان و آرامش می شود. در حالی که توجه بدن را از یک نقطه به نقطه دیگر معطوف می کند. بدین معنا که این لحظه آخر یک ویژگی خاصی دارد و این لمس در اصل برای پشت عضوها به کار می رود.

تمرین: نوک انگشتان را بر روی بدن ماساژ گیرنده قرار دهید. آن را به آرامی به سمت بدن بکشید. مانند این که یک حیوان را نوازش می کنید. دست هایتان به طور تناوبی نوازش کنند به گونه ای که حرکت ها خوشایند باشند. فقط یک دست در تماس با بدن است. حرکت هایتان را به آرامی با نزدیک شدن به پایان ماساژ سبک و آهسته کنید.

نوازش پر روی دست ها:

نئک انگشتان را روی بازوهای ماساژ گیرنده قرار دهید به آرامی تا پایین دست را نوازش کنید، حرکتی آرام و سیال و به شکلی متناوبی این نوازش را چندین بار تکرار کنید و با لمس سبک به پایان برسانید.

نوازش پر روی انگشتان پا:

با یک دست پاشنه پای ماساژ گیرنده را بگیرید و دیگر را روی قوزک پا بگذارید. از قوزک پا تا انگشتان را به آرامی نوازش کنید. این کار را چندین بار تکرار کنید. کمی فشار وارد کنید که باعث قلقلک نشود.

نوازش پر روی پشت پا:

در کنار ماساژ گیرنده قرار بگیرد، دست هایتان را روی نوک ستون فقرات قرار دهید (در این جا می توانید ستون فقرات را ماساژ دهید، زیرا فشار ضعیف است.) تماس سطحی داشته باسید و از بالای ستون فقرات تا پایین کمر را با حرکاتی آرام و تناوبی نوازش کنید.

حرکات نکاتی:

فشار         سبک

تماس           دست کامل

این حرکات به رفع خستگی کمک می کنند و به بدن فرصت کشیدگی می دهند، این حرکات می توانند حرکاتی برای اتمام ماساژ یا شل کردن بدن برای آمادگی ماساژ باشند، تحریک بسیار خوبی برای بدن هستند.

تمرین: دست هایتان را کاملا صاف، مچ هایتان شل در دو طرف بدن ماساژ گیرنده قرار دهید. با یک دست به آرامی به سمت بدن فشار دهید، بعد این کار را با دست دیگر تکرار کنید. به طوری که یک تکان سبکی را برای عضوموجود بیاورید. در حال انجام ماساژ تایلندی دستتان را تعویض کنید تا این که بدن تا حد ممکن تکان بخورد. حرکات باید مهربانانه و ملایم باشند.

حرکت تکانی پا:

دست هایتان را دو طرف ران ماساژ گیرنده قرار دهید. کف دست هایتان به سمت پاها باشد. به آرامی پا را تا قوزک پا با حرکاتی تناوبی تکان دهید. کار را با برگشت به سمت ران ها تکرار کنید و با حرکت به سمت قوزک پا تمام کنید و مطمئن شوید که مفصل ها در زیر دست هایتان شل شده اند.

حرکات تکانی دست:

دست ماساژ گیرنده را به رو قرار دهید اگر جای دستش محک است آن را از بالا به سمت پایین تکان دهید، در غیر اینصورت آن را بلند کنید و دست هایتان را اطراف بازوهایش قرار دهید. در حالی که آن را گرفته اید با آرنج تکان دهید. بعد دستش را تا کنید، دوباره آن را با دست هایتان بگیرید و تکان را تا مچ ادامه دهید.

حرکات تکانی روی بدن:

یک دست را در قسمت کنار سینه و دست دیگر را در پایین کمر قرار دهید. حرکت تکانی را با دست بالاتر شروع و با دست دیگر ادامه دهید. بدون برهم زدن ریتم حرکتتان، به آرامی موقعیت دستتان را عوض کنید به طوری که دست بالاتر به سمت پایین، دست دیگر به سمت سینه حرکت کند.

نیشگون گرفتن:

فشار         سبک

تماس           نوک انگشتان و شست

نیشگون یک لمس سبک، خوشایند و محرک است. دست ها به طور تناوبی و بریده بریده با یک لمس سبک همراه هستند. این ماساژ برای سر بسیار عالی است، می توانید نوازش پر را جایگزین پایان ماساژ بدن کنید.

تمرین: نوک انگشتانتان را روی بدن قرار دهید. یک دست را در حال کشیدن و به آرامی نیشگون گرفتن پوست دور کنید. حرکت را با دست دیگر به طور تناوبی تکرار کنید به گونه ای که با تمام مناطق برخورد کند، لمس ها برجسته و سبک هستند.

نیشگون گرفتن پوست سر:

پشت سر ماساژ گیرنده قرار گیرید. نوک انگشتانتان را روی پوست سر قرار دهید بعد به آرامی دست را در حال نیشگون ملایم موها جدا کنید. با دست دیگر به طور تناوبی با ریتمی سریع تکرار کنید تا تمام کف سر را پوشش دهید.

نیشگون گرفتن پاها:

کنار زانوهای ماساژ گیرنده قرار گیرید. دست هایتان را روی رانش قرار دهید و به سمت بیرون نیشگون بگیریدو با دست هایتان به طور تناوبی بالا و پایین بروید. ماساژ را به سمت قوزک پا به اتمام برسانید.

نیشگون گرفتن پشت بدن:

در کنار ماساژ گیرنده قرار گیرید، دست هایتان را در بالای ستون فقرات قرار دهید. با نوک انگشتان دست ها به آرامی تا پایین کمر به طور تناوبی نیشگون بگیرید. این کار پوست را تحریک می کند و روی ستون فقرات مستقیماً حرکتی انجام ندهید.

امیدواریم این مطلب مورد توجه شما عزیزان واقع شده باشد . لازم میبینم که ار مرکز تخصصی تور روسیه و تور سوچی منتسب به مجموعه گردشگری آتریساگشت بابت کلیه حمایت های مالی و تبلیغاتی تشکر به عمل آوریم .طراحی سایت حرفه ای و پشتیبانی : آتریسا وب