ماساژ در منزل

نحوه فشار عضلات در ماساژ درمانی


hamidra

فشار آوردن برای بالا رفتن روی عضوها به کار می رود. فشار وارد شده در جهت قلب است. بعد از تماس سطحی، این فشار به شل کردن کشش عضلات و تحریک گردش کمک می کند. شست ها و انگشان سبابه عضو موردنظر را احاطه می کنند، به طوری که دست فشار را وارد می کند. مالش فشار برای بازکردن «گره ها» مناسب است.

تمرین: شست و انگشت سبابه را روی عضو ماساژ گیرنده درست در بالای مفصل به شکل ۷ قرار دهید. به آرامی عضو را فشار دهید، در حالی که با دست فشار را وارد می کنید. همان طور که روی عضو جلو می روید، شکل ۷ انگشتتان شما بازتر می شود و در نتیجه فشار هم کاهش پیدا می کند.

فشار آوردن روی ساق دست:

در حالی که مچ دست ماساژ گیرنده را با یک دست گرفتید، شست و انگشت سبابه را درست در بالای مچ دست قرار دهید و عضلات را به سمت آرنج فشار دهید. تماس به شکل دست کامل است. فشار را کمی دقت وارد کنید و تا نزدیک شدن به آرنج کم کنید.

 

فشار آوردن روی ران:

کاملاً دو دست را روی ران ماساژ گیرنده، دقیقاً در بالای زانو قرار دهید. یک دست در امتداد دست دیگر باشد و فشار را وارد کنید تا به باسن نزدیک شوید. فشار باید به اندازه کافی سفت باشد و چندین بار لمس کردن تکرار شود. از فشار سطح درونی ران ها اجتناب کنید و ترجیحاً با باسن تماس پیدا نکنید.

 

فشار آوردن روی ماهیچه ساق پا:

به سمت کف پای ماساژ گیرنده قرار گیرید و کاملاً دست هایتان را در بالای قوزک پا به شکل ۷ در امتداد هم قرار دهید. به سمت بالا در جهت زانو فشار بیاورید و فشاری خیلی محکم روی عضلات ساق پا وارد کنید. از ماساژ در منزل واریس ها اجتنباب کنید و فشار را تا زیر زانو کاهش دهید.

چرخش با شست:

فشار         معمولی

تماس           شست ها

چرخش با شست را برای شل کردن عضلات، باز کردن در گره ها و برقراری لمس یک قسمت با قسمت دیگر به کار می برند. چرخش در طول ستون فقرات با روی مناطق کوچکی از دست ها به کمک انگشتان می باشد. شست ها به طور تناوبی تا رسیدن پیاپی با بدن تماس دارند.

تمرین: یک شست را روی بدن ماساژ گیرنده قرار دهید و آن را به آرامی از خودتان دور کنید در حالی که روی عضلات سر می دهید و کمی فشار اعمال می کنید. در حالی که به پایان لمس تان می رسید، شست تان را به آرامی بلند کنید و در موقعیت بعدی قرار دهید. با دست دیگر چرخش را شروع کنید و به طور تناوبی لمس ها را ادامه دهید تا در نهایت بر روی هم قرار بگیرند.

 

چرخش با شست روی ستون فقرات:

بالای سر ماساژ گیرنده قرار گیرید. شروع به چرخش یک شست بر روی عضلات یک طرف ستون فقرات کنید. با شست دیگر به طور تناوبی ادامه دهید و بین لمس ها، دست هایتان را بلند کنید و تا پایین کمر ادامه دهید. این کار را چندین بار چندین بار تکرار کنید.

چرخش با شست روی دست:

در حالی که انگشتان ماساژ گیرنده را با یک دست گرفتید، از شست هایتان برای چرخش روی کف دست و شل کردنکشش استفاده کنید. اول با یک شست، حرکت را نجام دهید، سپس با شست دیگر ادامه دهید به طوری که تا حد ممکن با کف تماس داشته باشید. فشار محکم و مؤثر خواهد بود. احساس ماساژ گیرنده را همیشه جویا شوید.

 

چرخش با شست روی بینی:

این ماساژ درمانی متفاوت و بسیار دقیق برای مناطق حساس است. د ر حال کار کردن بر روی صورت ماساژ گیرنده، یک چرخش شست خیلی دقیق در امتداد بینی انجام دهید و تا استخوان نوک بینی ادامه دهید. از لمس های چرخشی بسیار کوچک استفاده کنید تا احساسی بسیار تسلی بخش و خوب داشته باشد.طراحی سایت حرفه ای و پشتیبانی : آتریسا وب