ماساژ در منزل

ماساژ سریع و خودکار، برای انجام ماساژ در منزل…


علی مومنی

مطالب زیر مفید است برای کسانی که میخواهند ماساژ در منزل را به طور اصولی انجام دهند:

خدمات ماساژ سریع:

اگر شما در شرایطی هستید که بیشتر از چند ثانیه را نمی توانید به ماساژ اختصاص دهید، در این سایت چهار تکنیک مؤثر برای شل کردن بدن به شما آموزش می دهیم. در اصل به تکنیک های پایه بر می گردیم و چند حرکت دقیق معجره خواهد کرد:

 1. فشار با شست روی پشت:

دست هایتان را به روغن آغشته کنید و روی کمر ماساژ گیرنده قرار دهید. با شست هایتان بر روی عضلات اطراف ستون فقرات فشار وارد کنید و از سمت بالا به پایین حرکت را ادامه دهید. فشار و حرکت از اول تا آخر ماساژ توام با هم هستند و انگشت هایتان حالت پشتیبان دارند. روی ستون فقرات فشار وارد نکنید.

 1. حرکت دایره ای روی استخوان خاجی:

دست هایتان را روی هم، در قسمت استخوان خاجی ماساژ گیرنده قرار دهید و به شکل دایره وار و آرام در جهت خلاف عقربه های ساعت حرکت را انجام دهید. دست هایتان به صورت هماهنگ روی پوست حرکت می کنند و تطبیق با شکل کمر دارند. بر روی شل کردن تمرکز کنید. سپس یکی از دست هایتان را روی کمر ماساژ گیرنده و دیگری را بین استخوان های کتف قرار دهید.

 1. کشیدن گردن:

ماساژ گیرنده به پشت بخوابد. دست هایتان را زیر سرش بگذارید و آن را رو به هم در زیر جمجمه قرار دهید. به آرامی سرش را بلند کنید و با دقت به سمت خودشان بکشید، هنگامی که مقاومت احساس کردید، حرکت را متوقف کنید. سر را پایین بیاورید و چند ثانیه ای دست هایتان را روی چشم های ماساژ گیرنده قرار دهید.

 1. کشیدن پاها:

با یک دست پاشنه پا و با دست دیگر روی پای ماساژ گیرنده را بگیرید. پایش را به آرامی بلند کنید. سپس آن را به سمت خودتان بکشید. حرکت را در قسمت کمر و باسن نگه دارید. وقتی مقاومت احساس کردید، کشیدگی را متوقف کنید و دوباره با پا را پایین بیاورید. این عمل را روی پای دیگر تکرار کنید.

خدمات ماساژ خودکار:

با کمی مهارت می توانید تقریباً هر قسمتی از بدنتان را ماساژ دهید و این کار شما باعث ایجاد انگیزه در دیگران می شود. ماساژ خودکار هم به شما توانایی شناسایی نقاطی را می دهد که پیدا کردن آن برای ماساژ دهنده مشکل است و این تجربه خوبی خواهد بود.

 1. خمیرگیری شانه ها:

کاملاً صاف بنشینید، دستتان را روی شانه مخالف بگذارید و نوک عضله را پیدا کنید. از گردن به سمت دست و در حال برگشت خمیرگیری کنید. عضلات را ماساژ دهید، بدون اینکه روی استخوان کار انجام دهید. با شست فشار وارد کنید و با دیگر انگشتان خمیرگیری کنید تا این که منطقه مورد نظر شل بشود. روی شانه دیگر تکرار کنید.

 1. گرفتن عضلات:

این روش جان بخشیدن به عضلات است. دستتان را روی شانه مخالف بگذارید، کف دست مستقیم بر روی عضلات باشد. عضلات را از جلو و عقب با دستتان بگیرید و از گردن به سمت دست ادامه دهید تا این که صدایی خشک بشنوید. دستتان شل، کف دست بلند شده، تماس از طریق پایه دست و انگشتان انجام شود. حرکات خیلی تند هستند. روی شانه دیگر تکرار کنید.

 1. فشار با شست روی گردن:

دست هایتان را پشت سر بگذارید، شست ها روی عضلات اطراف ستون فقرات باشد. دایره هایی کوچک روی عضلات بکشید، در حالی که حرکت را با نوک انگشتان حمایت می کنید. به آرامی در حال بالا آوردن روی گردن تا پایین جمجمه فشاری نسبتاً کم وارد کنید وقتی شلی گردن را حس کردید حرکت را متوقف کنید، در غیر این صورت حرکت را تکرار کنید.

 1. فشار با انگشت روی جمجمه:

دست هابتان را بر پایه استخوان جمجمه در دو طرف ستون فقرات قرار دهید. زیر جمجمه را با انگشت وسطی و کناری فشار بیاورید، دست ها هم زمان به سمت گوش ها بروند. آن را به آرامی و به طور منظم انجام دهید و سپس رها کنید و در ضمن فشاری مناسب با فاصله هایی یکسان وارد کنید. پشت گوش ها حرکت را اتمام کنید.

 1. دوران روی پوست سر:

نوک انگشت ها را روی پوست سر بگذارید و فشار وارد کنید تا حد ممکن، حرکات را در یک سطح وسیع انجام دهید. برای رها کردن هر کششی، روی پوست سر کار کنید و قسمت پشت گردن و گوش ها را فراموش نکنید.

 1. فشار انگشت روی حدقه چشم:

با انگشت وسطی به تمام طول لبه داخلی حدقه های چشم را فشار وارد کنید. از استخوان بینی به سمت شقیقه بروید. به اندازه ای فشار وارد کنید که برای تسکین کشش اطراف چشم مناسب باشد. به آرامی به فاصله های یکسان فشار وارد کنید. حرکات سبک و کمی سریع داشته باشید. از کشیدن پوست اجتناب کنید.

 1. فشار انگشت زیر گونه ها:

با انگشت وسطی زیر گونه ها را به سمت بیرون فشار دهید. از حفره های بینی به سمت انتهای استخوان گونه پیش بروید. حرکت را به آرامی و به طور مورب در زیر گونه انجام دهید. فشار را به فاصله های یکسان به سمت آرواره ادامه دهید. دقتی عضلات سفت به نظر می رسد، حرمات وایره وار روی نقطه مربوط برای شل شدن انجام دهید.

 1. ماساژ چشم:

دست هایتان را جفت روی چشم ها بگذارید. پایه دست هایتان روی گونه ها، کف دست ها بلند شده را انگشت ها روی پیشانی باشند. تکنیک عالی برای شل کردن و هم زمان تحریک انرژی چشم ها است. هیچ فشاری  نبایستی روی چشم ها اعمال بشود و برای نتایج بهتر باید بسته باشند.

 1. فشار بازوها:

امکان انجام این تکنیک برای شما راحت است. دستتان را کاملاً بالای آرنج دست مخالف بگذارید، شست در یک طرف و انگشت ها در طرف دیگر. عضلات را در حال بالا رفتن به سمت زیر بغل فشار دهید و این فشار را با فضای بین شست و انگشت سبابه وارد کنید. این حرکت را چندین بار تکرار کنید. سپس سراغ دست دیگر بروید.

 1. ضربه به باسن:

دست هابتان را مشت کنید و ضربه هایی را به آرامی روی باسن و کنار باسن وارد کنید. این حرکت نیرو دهنده، گردش را در این منطقه عضلانی و مفصلی تحریک می کند. هر چقدر فشار لازم است به کار ببرید. از دست هایتان یکی در میان برای استقرار یک ریتم خوب استفاده کنید.

 1. فشار پاها:

شما باید خیلی نرم با ماهیچه پایتان برخورد کنید. پایتان را خم کنید و دست هایتان را جفت دور عضلات ماهیچه ساق پا حلقه کنید، شست ها در پشت و انگشت ها جلوی پا باشند، با شست ها ماهیچه پا در حال بالا رفتن به سمت زانو فشار وارد کنید و نزدیک زانو هیچ فشاری وارد نکنید.

انگشت هایتان همچنین نقش یک حامی محکم حرکت را دارند. روی پای دیگر تکرار کنید.

 1. فشار با شست روی کف پا:

شما باید با کف پا خیلی نرم رفتار کنید. پایتان را روی پای دیگر خم کنید و شست هایتان را روی کف پا و انگشت هایتان را در نوک پا قرار دهید. روی کف پا حرکت کوچک مدور، یکی در میان، با شست ها انجام دهید. از فشار بر روی قسمت برجسته پا اجتناب کنید و روی قسمت گوشتی پا و پایین انگشت ها تمرکز کنید. این حرکات را روی پای دیگر تکرار کنید.

 

یکی از اهداف مجموعه تهران ماساژ این است که به بهترین شکل ممکن ، ماساژ در تهران را برای بالا بردن کیفیت زندگی هموطنان رواج دهد.طراحی سایت حرفه ای و پشتیبانی : آتریسا وب