ماساژ در منزل

مالش در ماساژ تایلندی


hamidra

در اصل، ماساژ تایلندی مالش نامیده می شود. این یک لمس دقیق نیست اما برای شل کردن عضلات به همراه فشار پر انرژی به کار می رود. مالش کمی شدید است و روی کف سر یا پشت انجام می شود. انگشتان، پایه دست ها و کفدست اعمال می شود. پوست نباید خیلی چرب باشد.

تمرین: یک دست را روی عضلات ماساژ گیرنده بگذارید و شروع به مالشی شدید در یک منطقه کوچک کنید. بعد کم کم حرکت را به سمت دیگر عضلات ادامه دهید و فشاری شدید روی مناطق عضلاتی سفت وارد کنید. دستتان را کاملاً صاف نگه دارید و مچ تان را شل کنید و در یک طرف به طرف دیگر حرکت را انجام دهد.

 

مالش پشت بدن:

پشت ماساژ گیرنده بایستید. پشتش را با کف دست و پر انرژی بنالید و از مالش ستون فقرات اجتناب کنید و فشاری شدید روی نقاط سخت وارد کنید. بدن ماساژ گیرنده و دست هایتان باید به دلیل تشدید گردش حالت سوزش پیدا کنند.

 

مالش کف سر:

پشت سر ماساژ گیرنده بایستید و به آرامی شروع به مالش کف سر با دست کنید، در حالی که موهایش را کنار می زنید. با لمس هایی سریع و سبک تمام کف سر را مالش دهید. دست ها و مچ هایتان را شل نگه دارید.

 

مالش ران:

دستتان را روی عضلات سفت ران قرار دهید و به شدت مناطق سفت را مالش دهید. این حرکت برای شروع یک جلسه ماساژ درمانی مفید است. از یک طرف ران شروع و به طرف دیگر حرکت ادامه دهید تا یک حس سوزن سوزن شدن در کف دستتان احساس کنید. این به عضلات کمک می کند تا برای لمس های عمیق تر آمادگی پیدا کند.

 

کشیدگی به کمک ساق دست:

فشار         معمولی

تماس           ساق دست

کشیدگی به کمک ساق دست یک روش خوب مسکن کشیدگی هاست، فشار اعمال شده از طریق ساق دست که به شکل جارو عمل می کند، منتقل می شود. عضلات را چرب کنید تا بتوانید به راحتی ساقتان روی آن ها سُر بخورد. از این روش برای لمس آخر یا برای شل کردن عضلات خیلی سفت استفاده می شود.

تمرین: بعد از این که مطمئن شدید که وضعیت تان متعادل است و جایگاهتان مناسب است، روی پشت ماساژ گیرنده خم شوید و ساق دست هایتان را روی پشت بدنش قرار دهید. دست هایتان را به آرامی مشت کنید و مچ هایتان شل باشند. در حالی که ساق دست هایتان را روی بدن ماساژ گیرنده سر می دهید، به آرامی از هم جدا کنید و کمی فشار وارد کنید، از وزن بدنتان برای شل کردن عضلات استفاده کنید و چندین بار تکرار کنید. از اعمال هر فشار مستقیم بر روی استخوان اجتناب کنید.

 

کشیدگی ساق دست بر روی کمر:

بر روی پشت ماساژ گیرنده خم شوید، ساق و دستهایتان را بر روی طرف مخالف ستون فقرات قرار دهید. روی عضلات فشار بیاورید و کمی ساق دست هایتان را بچرخانید. آن ها را کاملاً صاف روی بدن قرار دهید. این حرکت باید بدون لغزیدن انجام شود. آن را در همه جا تکرار کنید به خصوص جاهایی که عضلات سفت هستند.

 

کشیدگی ساق دست به شکل مورب روی پشت بدن:

روی پست بدن ماساژ گیرنده خم شوید و ساق دست هایتان را به طور مورب در طرف مخالف ستون فقرات بگذارید، به آرامی دست هایتان را در حال کشیدن دور کنید و فشاری معولی نیز وارد کنید و بلغزانید تا یک دست به شانه برسد و دست دیگر به کنار نزدیک کمر برسد.

دست هایتان را به شکلی بچرخانید که مچ و ساق دست هایتان دوباره کاملاً صاف قرار بگیرد.

 

کشیدگی ساق دست بر روی ران:

به سمت روی ران ماساژ گیرنده قرار بگیرید. ساق دست هایتان را روی عضلاتش قرار دهید. به آرامی دست هایتان را در حال کشیدگی دور کنید و طوری بچرخانید که دوباره صاف بشوند. روی عضلات سفت ران کار را تکرار کنید و حرکت را قبل از رسیدن به زانو یا باسن تمام کنید. روغن زیادی استفاده کنید و از ماساژ قسمت درونی ران اجتناب کنید.

 

فشار شدید :

تکنیک های فشار شدید، بسیار محدود هستند و برای مناطق خاصی به کار می روند. باید آن ها را با دقت انجام دهید تا از هر گونه ناراحتی پیشگیری کنید. آن ها را می توانید یک یا دو بار به کار ببرید. آن هم با توجه به واکنش ماساژ گیرنده (منطقه اطراف باید فوراً تسکین داده شود).

تهران ماساژ مرکز تخصصی ارائه دهنده خدمات ماساژ در منزل برای آقایان میباشد که شما شهروندان تهرانی میتوانید با این مرکز تماس حاصل فرمایید و درخواست ” ماساژور در منزل ” را ارائه دهید تا در اسرع وقت ماساژور حرفه ای ما در منزل شما همراه با تخت ماساژ حاضر شود.

 

ماساژ در منزل | مالش بدن در ماساژ درمانیطراحی سایت حرفه ای و پشتیبانی : آتریسا وب