ماساژ در منزل

پیچ دادن در ماساژ درمانی


hamidra

پیچ دادن حرکت آخر ماساژ عضلات است که می تواند در اتمام ماساژ درمانی باشد. این حرکت برای شل کردن خوب عضلات است که برای کمر و عضوها بسیار مناسب است. این حرکت فشار را از بین دست ها وارد می کند. باید عضلات را به روغن آغشته کنید تا دست ها راحت روی پوست بلغزند.

تمرین: یک دست را در نزدیک نقطه مورد نظر بدن ماساژ گیرنده قرار دهید، دست دیگر را در طرف مخالف بگذارید. دست های شل تان کاملاً صاف روی بدن ماساژ گیرنده قرار می گیرند. یک دست را  در حالی که روی عضلات سُر می خورد از خود دور کنید. در حالی که تماس با عضلات بر هم زده نشود، در همان زمان، دست دیگرا را به سمت خودتان سر بدهید، دست هایتان یک لمس جزئی با هم خواهند داشت. کار را ادامه دهید و دست هایتان را جا به جه کنید. بعد دوباره تکرار کنید تا همه مناطق عضلاتی مورد نظر را در بر بگیرد.

 

پیچ دادن بازو:

دست هایتان را جفت هم اطراف بازو قرار دهید، پیچ دادن بازوها را به آرامی به سمت مچ دست انجام دهید، به طور تناوبی و بدون توقف کار را انجام دهید تا تاثیری خوب داشته باشد. فشار روی بازو از دیگر نقاط بدن باید کم تر باشد.

 

پیچ دادن ماهیچه ساق پا:

دست هایتان را به طور جفت در دو طرف ماهیچه ساق پای ماساژ گیرنده قرار دهید و دقیقاً از زیر زانو شروع کنید. یک دست را به سمت خودتان روی عضله بکشید و هم زمان دست دیگر را در حالی که دور می کنید بر روی عضلات بلغزانید. شما می توانید فشار زیادی را روی عضلات سفت ماهیچه پا وارد کنید. روغن زیاد بمالید.

 

پیچ دادن پشت بدن:

در یک طرف بدن ماساژ گیرنده به سمت دنده ها قرار گیرید. یک دستتان را نزدیک قفسه سینه دقیقاً در زیر بغل قرار دهید. در حالی که آن را به سمت خودتان می کشید، دست دیگر را روی دنده مخالف قرار دهید. دست هایتان را یکی پس از دیگری روی پشت بلغزانید تا به انتها برسید. حرکت را به اندازه کافی سفت در حال پایین آمدن کمر تکرار کنید.

 

مالش دایره وار:

ماساژ در منزل دایره وار برای مناطق ظریف، آسیب پذیر یا مفصل ها مناسب است این روش خوبی برای رفع خستگی ماساژ گیرنده است. کشیدن دست ها به شکل دایره وار با یک فشار متعادل باعث تسکین و آرامش ماساژ گیرنده می شود. با دستتان دایره هایی را در جهت عقربه های ساعت روی سطح جلویی بدن و در جهت خلاف عقربه های ساعت روی سطح عقبی بدن بکشید.

 

تمرین: دست هایتان را کاملاً صاف روی بدن ماساژ گیرنده قرار دهید. در حالی که دست هایتان با بدن ماساژ گیرنده، تماس دارد. یکی بعد از دیگری دایره هایی فرضی را برای خود رسم کنید. در حال اتمام یک دایره، دست را به آرامی بلند کنید و دست دیگر در تمامی با بدن باقی بماند. این کار را به آرامی چندین بار تکرار کنید. می توانید با شست دستتان هم این کار را انجام دهید چون دست همیشه در تماس با بدن است.

 

مالش دایره وار بر روی شکم:

در منار بدن ماساژ گیرنده قرار گیرید. یک دست را روی شکمش بگذارید و دایره هایی را در جهت عقربه ساعت اطراف ناف بکشید. دست دیگر را روی شکم برای ادامه کشیدن دایره ها بگذارید. فشار مناسبی را اعمال کنید. توجه کنید که یک دست همیشه در تماس با بدن است.

 

مالش دایره وار کمر:

هم سطح کمر ماساژ گیرنده قرار گیرید. یک دست را روی استخوان خاجی (مهره بین کمر و دنبالچه) بگذارید. در حال اعمال یک فشار معمولی، دایره هایی به طور آرام با دستتان در جهت خلاف عقربه ساعت بکشید، به گونه ای که کاملاً روی پوست بلغزد. دست دیگر به عنوان حامی به کار می رود. هر چه فشار وارده منظم باشد. این کار را چندین بار تکرار کنید تا این قسمت تسکین پیدا کند.

 

مالش دایره وار روی زانو:

یک شست تان را دقیقاً بالای کاسه زانو ماساژ گیرنده بگذارید و دایره هایی را در جهت عقربه های ساعت اطراف مفصل بکشید. شست دیگر را در حال کشیدن دایره هایی در جهت مخالف به کار گیرید. این کار را چندین بار اطراف مفصل تکرار کنید و اگر لازم شد شست هایتان را گاهی بلند کنید. این حرکت به شل کردن مفصل زانو کمک می کند.طراحی سایت حرفه ای و پشتیبانی : آتریسا وب